JOVES AMB PARAULA.png

Que és el Poetry Slam?

 

  • El Poetry Slam és una experiència poètica en directe, on els poetes sotmeten les seves poesies al veredicte del públic, en directe i només en 3 minuts.

 

Que és Slamers, joves en paraula?

  • Slammers és un projecte educatiu d’escriptura creativa i posada en escena. 

  • Una manera innovadora d’apropar als nois i noies a la literatura i a l’escriptura.

  • Desenvolupant competències comunicatives i el treball en equip. 

  • Slamers creu en la importància del coneixement de la llengua en l'àmbit oral i escrit, ja que un bon coneixement permetrà a l’alumne materialitzar de millor manera un pensament crític afavorint la seva autonomia i la iniciativa personal.

  • El projecte és també un espai de convivència on els joves expressen i comparteixen amb altres nois i noies de la ciutat els seus pensaments i preocupacions.

  • Un projecte pensat per alumnes d’ESO i batxillerat.

Quatre instituts amb prop de 400 joves entre 12 i 16 anys participen en aquest nou campionat, en què veu, poesia i interpretació són les úniques eines per alçar-se amb el títol de millor rapsode. El I Campionat de Poetry Slam entre instituts culminarà un procés de treball de tres mesos entre els estudiants d’instituts de la ciutat i la xarxa de poetes de Poetry Slam Barcelona a les instalacions del CCCB. Mitjançant la paraula i el llenguatge corporal, es vol dotar els joves de recursos per desenvolupar la seva creativitat, a la vegada que es construeix un espai de relació social i intercanvi d’idees.

faqs.jpg

Premi Baldiri Reixach 2018/2019

- Premi Baldiri Reixach 2019, categoría estímul, con el proyecto
“Slamers, joves amb paraula”. 400 alumnos de 2º y 4º de ESO de
Institut Montserrat, Centre Escolar Valldaura, Institut Miquel
Tarradell, Institut Educatiu de secundària Barres i Ones, Barcelona
(Barcelonès), han participado en los talleres de poesía y el Primer
Campeonato interescolar de poesía diseñados y creados por Poetry Slam
Barcelona, tras 4 años de pruebas piloto.

https://www.elsbaldiri.cat/guanyadors/